رَقیم

HTML tutorial
رَقیم

سلام علیکم.
اگر دوست داشتید وبلاگ را دنبال کنید؛ این یعنی اگر دوست نداشتید وبلاگ را دنبال نکنید و اگر دوست داشتید، لطفا خاموش دنبال نــــــکنید. لطفا. ضمن اینکه لطفا با انتظار دنبال شدن دنبال نکنید.
تمامیِ مطالب به غیر از آنهایی که منبع شان ذکر شده، نوشته شده توسط خودم هستند، پس اگر خواستید کپی کنید، ذکر منبع فراموش نشود.
اگر خیلی با بنده و محتوای این وبلاگ حال کردید، به هر نحوی که دوست دارید برایم انرژی بفرستید. صلوات، دعا، آرزو و... .

طبقه بندی موضوعی

«توجه فرمایید!»

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶ ب.ظ

« توجه فرمایید » 

- توجه، توجه، اهالی روح‌آباد توجه فرمایید.... 

گوینده بدون آنکه میکروفون را از دهانش دور کند قَخ میزند تا گلویش صاف شود و بعد از چند سرفۀ کوتاه ادامه میدهد:  

- توجه، توجه، اهالی گلشهر و روح آباد توجه فرمایید!... 

گلویش میگیرد. قخ میزند و سرفه میکند. آدمهای بسیاری که از شلوغ بازار میگذرند پوزخندی  زده و به همدیگر مینگرند. 

- توجه، توجه، اهالی گلشهر و روح آباد توجه فرمایید!...یک عدد الله گم شده است. از یابنده تقاضا میشود آنرا به مسجد تحویل دهد و شیرینی ‌اش را دریافت کند. 

بعضی از آدمهایی که از شلوغ بازار میگذرند لحظه‌ای گوش تیز کرده و می‌ایستند، به همدیگر پوزخندی زده دوباره به راهشان ادامه میدهند 

- توجه، توجه...... #محمد شریفی

1379

  • حسین...

الله

خدا

مسجد

گم

گمشده